Skąd mnie znasz? - spytał Jezusa Natanael. Skąd wiesz tak dużo o mnie? Jak to możliwe, że znasz moje myśli i pragnienia?

Wszystko zaczęło się od pragnienia, by odkryć swoje prawdziwe powołanie. 30 lat temu.

Wszystko czyli służba…

Jezus pytał zazwyczaj swoich rozmówców: Co chcesz, abym ci uczynił? Kogo szukasz? Czego pragniesz? On nie pytał, żeby się dowiedzieć. Jezus chciał, by ludzie sami dla siebie wiedzieli czego tak naprawdę chcą.

Kiedy my pytamy o to Boga, możemy zostać zaskoczeni Jego odpowiedzią.

Dla Kazimierza Barczuka –młodego wówczas pastora ta odpowiedź stanowiła prawdziwe trzęsienie ziemi. Dopiero co poznał swoje żydowskie pochodzenie, a tu słowa Listu do Rzymian: Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela (10,1).

Wbrew ogólnemu zaskoczeniu, w atmosferze sporej niepewności, często nawet wrogości, najstarsza służba świata – jaką jest głoszenie Ewangelii Żydom - zakiełkowała na nowo w „kraju nad Wisłą”.

W efekcie powstała Misja Poślij Mnie. 17 lat temu.  

Misja Poślij Mnie wzięła nazwę z Księgi Izajasza: Oto jestem, poślij mnie… (Iz 6,8). To pragnienie Izajasza stało się inspiracją dla Kazimierza i Doroty Barczuków.

Marta Paśnik

Jest tłumaczem i nauczycielem języka angielskiego. Odpowiada za służbę uwielbienia w Misji Poślij Mnie. 

Dorota Barczuk

Jest administracyjnym i logistycznym filarem MISJI POŚLIJ MNIE.

Kazimierz Barczuk

Jest pastorem i znanym mówcą z zakresu tematyki biblijnej oraz historii i kultury żydowskiej z mesjanistycznego punktu widzenia. Jest dyrektorem Misji POŚLIJ MNIE. 

Marek Paśnik

Jest pastorem i mówcą z zakresu tematyki biblijnej.

Z wykształcenia jest archeologiem. 

Zespół

  1. pl
  2. en

Misja Poślij Mnie

 

Warszawa 02-620

ul. Puławska 114

REGON  015575944

NIP  521 327 43 33

tel:  +48 509 982 086

 

Misja Poślij Mnie

02-620 Warszawa, Puławska 114, Polska

Nazwa Banku:  Bank Pekao S.A.

Nr rachunku bankowego /waluta PLN/     

60 1240 1112 1111 0010 0254 3788

tytułem: darowizna na cele kultu religijnego w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych

 

Nr rachunku bankowego /waluta USD/

PL92 1240 1112 1787 0010 0254 3847

Nr rachunku bankowego /waluta EURO/

PL91 1240 1431 1978 0010 1537 5767

Nr rachunku bankowego /waluta GBP/

PL59 1240 1112 1789 0010 3267 1280

IBAN – PL

SWIFT /BIC/ - PKOPPLPW

 

Przekaż 1% swojego podatku:

„DOBRO CZYNIĆ”

Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP

KRS 0000253759

Cel szczegółowy: MISJA POŚLIJ MNIE

 

DANE KONTAKTOWE