OTO JESTEM POŚLIJ MNIE


Misja Poślij Mnie, to organizacja, która istnieje, aby pomagać i przybliżać ludzi do Boga.

Chcemy czynić to poprzez: Spotkania Szabatnie, organizowanie świąt biblijnych i nauczanie o Bożych świętach, organizowanie wypoczynku z Biblią dla trzech różnych grup z Izraela:

dzieci i młodzieży, seniorów ocalonych z holokaustu, oraz dla mesjańskich liderów.

Każdego roku staramy się poszerzyć „granice” naszej służby, przede wszystkim o działalność misyjną i duszpasterską.

ŚWIĘTA BIBLIJNE


Organizowanie Świąt Biblijnych i Nauczanie o świętach, w których Odkrywamy Jezusa.

Czas, w Którym żyjemy teraz , to czas Między świętami, które już się wypełniły, a tymi, na których wypełnienie jeszcze oczekujemy. 

WIĘCEJ>>>

SŁUŻBA SZABATOWA 


Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu 

(1 Księga Mojżeszowa 2:1-3).

ARCHIWUM>>>

  1. pl
  2. en

 


W TYM TYGODNIU


 

SZABAT

W SPOŁECZNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

PUŁAWSKA

ul. Puławska 114 Warszawa lub on-line

 dołącz do nas na FB i YT

oglądaj>>>>

 

 

I usłyszałem głos mojego Pana

Kogo mam posłać i kto Nam pójdzie?

Odpowiedziałem

Oto jestem! Poślij mnie.

                                                                           Izajasz 6:8

PRZECZYTAJ

I POSŁUCHAJ


Służba kaznodziejska dla zborów, oraz różnych Kościołów

Czy Kościół jest odpowiedzialny za naród żydowski – zapomniana rola Kościoła.

 

WIĘCEJ>>>