09 lutego 2021
Przymierze jest jednym z najważniejszych błogosławieństw, które Bóg przekazał narodowi izraelskiemu. Wśród wszystkich kwestii dotyczących Izraela, najbardziej istotną jest spojrzenie na Izrael jako naród przymierza. Żydzi zostali nazwani synami przymierza.
09 lutego 2021
W Objawieniu św. Jana Kościół przyrównany jest do siedmioramiennego świecznika. Opisy tego świecznika możemy również znaleźć w Torze i w księgach prorockich. Świecznik, symbol światła wskazuje, że Kościół powinien być
09 lutego 2021
Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I
09 lutego 2021
Święto Paschy jest świętem wolności. Wieczór Sederowy jest lekcją demonstracyjną, podczas którego opowiadanie według porządku Hagady porusza wszelkie zmysły uczestniczącego: zmysł wzroku, zmysł smaku i węchu, zmysł dotyku i słuchu.
10 lutego 2021
A krew [baranka] będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga (…) Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i
10 lutego 2021
Hagada na święto Pesach opowiada i przypomina o Wyjściu Izraelitów z Egiptu i plagach, jakie spadły na Egipcjan. Opisuje powinności mieszkańców żydowskiego domu w dniu święta, wymienia obowiązkowe potrawy na
10 lutego 2021
Bóg do Mojżesza powiedział: Od następnego dnia po sabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych siedem tygodni (3 Mojż 23:15). Odliczysz sobie siedem tygodni – zaczniesz
10 lutego 2021
Święto Wybawienia, Święto Losów A Mordochaj spisał wszystkie te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów po wszystkich prowincjach (…) zobowiązując ich, aby rokrocznie święcili czternasty dzień miesiąca Adar i
10 lutego 2021
Tu B’Szwat – Nowy Rok Drzew Jeżeli będziesz oblegał jakieś miasto przez długi czas, walcząc przeciwko niemu, aby je zdobyć, nie niszcz jego drzew podnosząc na nie siekierę, bo z
10 lutego 2021
Szawuot – Święto Tygodni/Zielone Święta – Piędziesiątnica I rzekł Pan do Mojżesza: Wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem,
10 lutego 2021
Tisza B’Aw – Dzień Żałoby – Pamiątka Świątyni Proście o pokój dla Jeruzalemu!(Psalm 122:6)A gdy się [Jezus] przybliżył, ujrzawszy miasto [Jeruzalem], zapłakał nad nim, mówiąc: Gdybyś i ty poznało w
10 lutego 2021
Końcem zimy, w miesiącu Szwat, obchodzi się Tu biiSzwat, Nowy Rok Drzew. W tym miesiącu zima spotyka się z wiosną i pierwsze drzewo, które zauważa zmianę w pogodzie, to drzewo
10 lutego 2021
Jom Kippur – Dzień Pojednania A to będzie dla was wieczną ustawą: W miesiącu siódmym dziesiątego dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy zarówno tubylec, jak
10 lutego 2021
Sukkot i Simchat Tora – Święto Szałasów (Namiotów) i Radość Tory Będziesz się weselił w [Święto Szałasów], ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służebnica
10 lutego 2021
Chanuka Pod koniec każdego roku, w dniach przesilenia, w terminie wyznaczonym przez ludzi mamy dwa żydowskie święta ze światłem w centrum i rożnymi cudami: to Chanuka i Narodzenie Pana Jezusa.Narodzenie
  1. pl
  2. en

Przeczytaj i posłuchaj