13 września 2022

O NAS

 

"Misja Poślij Mnie" jest agendą Kościoła Chrystusowego w RP.

Należy do rodziny Chosen People Ministries.

Istnieje po to by modlić się, ewangelizować, prowadzić w uczniostwie

i służyć Żydom na całym świecie, a także pomagać współwyznawcom czynić to samo.

 

 

Celem Misji jest praca duszpasterska i misyjna

oraz niesinie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej, charytatywnej;

ze szczególnym uwzględnieniem ofiar holokaustu, ich rodzin i ich potomków.


HISTORIA

 

Skąd mnie znasz? - spytał Jezusa, Natanael, skąd wiesz tak dużo o mnie i znasz moje myśli i pragnienia?

30 lat temu wszystko zaczęło się od pragnienia, by poznać swoje prawdziwe powołanie.

Jezus często pytał swoich rozmówców: Co chcesz, bym ci uczynił? Kogo szukasz, czego pragniesz?

Kiedy my sami zadajemy to pytanie Bogu, często okazuje się, że odpowiedź może nas bardzo zaskoczyć.

Dla Kazimierza Barczuka – wówczas młodego pastora , który dopiero co poznał swoje żydowskie pochodzenie - odpowiedzią były słowa z Listu Apostoła Pawła do Rzymian 10,1. Cyt: „Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela.”

Wbrew ogólnemu zaskoczeniu, dużej niepewności, często nawet wrogości, najstarsza służba świata – jaką jest głoszenie ewangelii żydom - rozpoczęła się na nowo w „kraju nad Wisłą”.

 

W 2003 roku na tej nowej drodze powstała „Misja Poślij Mnie”.

Organizacja ta swą nazwę wzięła z pragnienia Izajasza – Oto jestem, poślij mnie… (Księga Izajasza 6;8), który zainspirował jej twórców, Kazimierza i Doroty Barczuk.

Wszystko zaczęło się od prostego Szabatu w ich domu, a na kolejne tygodnie zapraszani byli różni goście.

Nie znając w zasadzie nikogo, kto byłby zainteresowany takimi wydarzeniami, poprzez dwoje wpływowych ludzi, którzy uczestniczyli w jednym z pierwszych Spotkań Szabatowych ta grupa szybko powiększała się o żydowskich weteranów wojennych, dzieci holokaustu i wielu innych wspaniałych ludzi - Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – tych którzy w czasie II Wojny Światowej ratowali Żydów.

 

W kolejnych spotkaniach uczestniczyło coraz więcej ludzi. Ich mieszkanie okazało się niewystarczające, zaczęli się więc spotykać w jednym z pomieszczeń katechetycznych Kościoła Chrystusowego „Na Puławskiej”.

Okazało się również, że i to miejsce było niewystarczające i wtedy rozpoczęły się regularne Spotkanie Szabatowe w głównej sali tego Kościoła.

I tak już kilkanaście lat, w każdy piątek wieczorem w Sali Chrześcijańskiej Społeczności w Warszawie organizowane są spotkania, na które przychodzą Żydzi i nie Żydzi, wierzący i niewierzący.

 

W końcówce lat dziewięćdziesiątych Kazimierz i Dorota Barczuk, rozpoczęli służbę wśród Żydów w Polsce, w Rosji i na Ukrainie (w byłych republikach ZSRR), której głównym celem była pomoc humanitarna.

Przemiany ustrojowe i polityczne lat dziewięćdziesiątych ostatniego wieku, do najłatwiejszych nie należały.

Najboleśniej te zmiany odczuli najsłabsi, tj., ludzie starzy i chorzy, byli więźniowie getta i obozów koncentracyjnych, wdowy i sieroty.

Dlatego w 1998 roku, powstała Fundacja Pomocy Humanitarnej „Chewra”, a dzięki współpracy ludzi z Polski i innych krajów, realna pomoc dotarła do tysięcy potrzebujących.

W działalność tą włączyły się różne organizacje społeczne, fundacje, kościoły, prywatni ofiarodawcy z kraju jak i z wielu państw z całego świata.

Misja Poślij Mnie jest naturalną kontynuatorką Fundacji Pomocy Humanitarnej Chewra, jednak jej działalność została poszerzona o pracę misyjno – duszpasterską.

Od samego początku służby w Misji Poślij Mnie zaangażowani byli Marta i Marek Paśnik.

Od kilku lat współpracują w niej również Marta i Andrzej Jakoniuk, którego główna służba to praca wśród warszawskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Na początku swej działalności „Poślij Mnie” zapraszała do Polski na „wczasy i obozy z Biblią” żydowskie dzieci, oraz Ocalonych z holokaustu - starszych ludzi z Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Przez ostatnie dziesięć lat czyli od 2010 roku goszczą w Polsce grupy z Izraela.

Misja nawiązała współpracę z „Beit Sar Shalom” z Jerozolimy i „Chosen People” z Nowego Jorku.

Tej ostatniej Misja Poślij Mnie stała się przedstawicielem na Polskę.

Przylatujących do Polski uczestników wszystkich obozów organizuje Beit Sar Shalom z Jerozolimy, zaś Koordynatorem tych projektów jest Maxim Katz. Poślij Mnie natomiast corocznie szuka sponsorów na pokrycie kosztów pobytu tych grup w Polsce.

Celem i  marzeniem Misji jest aby żydzi - nasi starsi bracia - mogli zobaczyć w nas prawdziwych chrześcijan, którzy ich wspierają i błogosławią.

Służba Misji w Polsce to nie tylko obozy.

Przez cały rok w niemal każdy piątek organizowane są, wspomniane już wcześniej, spotkania Szabatowe w Zborze w Warszawie, na które uczęszcza średnio od 30 – 100 osób i  znacznie więcej tych, którzy mogą te wydarzenia oglądać online.

„Poślij Mnie” organizuje również Biblijne święta żydowskie oraz spotkania na temat kultury biblijnej dla ludzi z naszego zboru i z kościołów w Warszawie, a także w innych miastach Polski.

 

Tylko w Świętach Paschy, przez wszystkie lata służby uczestniczyło w sumie około 40000 osób, głównie w Kościołach Katolickim i Luterańskim w różnych miastach Polski.

W tym roku nie dane było się spotkać na żywo ale celebrowane przez Misję „wydarzenie Paschalne” za pośrednictwem Internetu dotarło do jeszcze większej liczby odbiorców niż zwykle.

Okazjonalnie również organizowane są spotkania i koncerty dla Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Dzięki Bożej łasce Misja Poślij Mnie do roku 2020 zorganizowała 30 obozów dla 1200 osób, dzieci i Ocalonych z Holokaustu z krajów byłego Związku Radzieckiego; 37 obozów dla grup z Izraela, na których wzięło udział 1500 osób, dzieci, młodzieży, młodych liderów w wieku poborowym, Liderów mesjańskich i „polskich żydów”.

Przy organizacji tych akcji brało udział wielu wolontariuszy z różnych krajów: Polski, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Kanady, USA, Finlandii, Irlandii.

Wiemy, że to jest Boża łaska, że tak wielu Żydów z Izraela pomimo wspomnień czarnej historii chcą przylecieć właśnie tu do Polski. Właśnie tutaj gdzie część z nich straciła wszystko – rodzinę, nadzieję i wiarę - właśnie tutaj mogą odnaleźć Mesjasza a wraz z nim na nowo rodzinę, nadzieję i wiarę.

         

  Jest to wielki cud Bożego działania, bo bez Jego łaski nigdy nie byłoby możliwe, aby tylu niewierzących w mesjasza Żydów było i jest gotowych przyjechać do naszego kraju, na organizowane przez Misję obozy.

Ta służba jest dla nas cudem i bez Bożego błogosławieństwa nie moglibyśmy jej kontynuować.

To wszystko przez Niego i dla Niego.