DANE KONTAKTOWE


 

Przekaż 1% swojego podatku:

„DOBRO CZYNIĆ”

Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP

KRS 0000253759

Cel szczegółowy: MISJA POŚLIJ MNIE

 

Nr rachunku bankowego /waluta USD/

PL92 1240 1112 1787 0010 0254 3847

Nr rachunku bankowego /waluta EURO/

PL91 1240 1431 1978 0010 1537 5767

Nr rachunku bankowego /waluta GBP/

PL59 1240 1112 1789 0010 3267 1280

IBAN – PL

SWIFT /BIC/ - PKOPPLPW

 

Misja Poślij Mnie

02-620 Warszawa, Puławska 114, Polska

Nazwa Banku:  Bank Pekao S.A.

Nr rachunku bankowego /waluta PLN/     

60 1240 1112 1111 0010 0254 3788

tytułem: darowizna na cele kultu religijnego w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych

 

Misja Poślij Mnie

 

Warszawa 02-620

ul. Puławska 114

REGON  015575944

NIP  521 327 43 33

tel:  +48 509 982 086

 

SZABAT W SPOŁECZNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ


Co tydzień w każdej  żydowskiej społeczności studiuje się ustęp z Tory, w taki sposób, że przez rok przechodzi się przez cały Pięcioksiąg.

My również zaadaptowaliśmy ten sposób uczenia się ze Słowa Bożego i tak przez rok - tutaj na naszych spotkaniach - staramy się poznać to o czym Apostoł Paweł pisał, że jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości.

Ten nasz nowy sezon spotkań szabatowych, chcemy oprzeć na haśle : Na drodze do Emaus.

Na tej właśnie drodze Jeshua spotyka - już po zmartwychwstaniu - dwóch swoich uczniów.

Podczas tego spotkania pokazuje On  samego siebie w Pismach.

I to właśnie Jego chcemy szukać w naszym wspólnym studiowaniu Słowa Bożego.

To będzie nasza droga do Emaus.

 

Zapraszamy do Kaplicy SCH Puławska oraz on-line na naszym kanale Youtube.

 

2020

2021

2019


Boże Narodzenie - Chanuka - Szabat  w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk


Księga Rodzaju 28-32- Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Marek Paśnik


Księga Rodzaju 23-25- Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk


Księga Rodzaju 18 - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk


Księga Rodzaju - Powołanie Abrahama - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Lesław Juszczyszyn


Kim jestem- Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk


Dzień pojednania -  Yom Kippur - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Marek Paśnik


Rosh hashanah - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Marek Paśnik


Księga Powtórzonego Prawa  29-30 - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk


Księga Powtórzonego Prawa 26 - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk


Księga Powtórzonego Prawa 17 - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej "Puławska" - Andrzej Jakoniuk


Księga Powtórzonego Prawa 16-21 - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk


Księga Kapłańska 23 - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk


Jerozolima - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk


Cykl Abraham - Księga Rodzaju 20 - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Marek Paśnik


Wokół Paschy - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk


Wieczór Paschalny - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk


Purim- Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Marek Paśnik


Cykl Abrahama - Księga Rodzaju 19 - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Marek Paśnik


Prawo - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Gość Specjalny


 Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Andrzej Jakoniuk


Księga Wyjścia 30-34- Księga Rodzaju 19 - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk


Księga Wyjścia 27-30 - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk 


Cykl Abrahama - Księga Rodzaju 18 - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Marek Paśnik


Cykl Abrahama - Księga Rodzaju 17 - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Marek Paśnik


 Księga Wyjścia 18-20 - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk


Księga Wyjścia 10 - 13 - Szabat w Społeczności Chrześcijańskiej - Kazimierz Barczuk


 

2018

2022