11.01.2019

Cel wyjścia z niewoli

Pastor Kazimierz Barczuk

25.01.2019

Jetro

Pastor Kazimierz Barczuk

01.02.2019

Wiara i zaufanie

Pastor Marek Paśnik

08.02.2019

Wiara i sprawiedliwość

Pastor Marek Paśnik

15.02.2019

 Duchowa konstrukcja w służeniu

Pastor Kazimierz Barczuk

22.02.2019

Powołanie Besalela

Pastor Kazimierz Barczuk

01.03.2019

Owoc mojego życia

Andrzej Jakoniu

08.03.2019

Prawo

Gość specjalny

15.03.2019

Wiara a wolność

Pastor Marek Paśnik

22.03.2019

Purim

Pastor Marek Paśnik 

18.04.2019

Pascha

Pastor Kazimierz Barczuk

26.04.2019

 Wokół Paschy

Pastor Kazimierz Barczuk

10.05.2019

Niepodległość

Pastor Kazimierz Barczuk 

24.05.2019

Pastor Marek Paśnik

31.05.2019

 Dzień Jerozolimy

Pastor Kazimierz Barczuk

14.06.2019

Szawuot

Pastor Kazimierz Barczuk 

06.09.2019

 Sprawiedliwe społeczeństwo

Pastor Kazimierz Barczuk

13.09.2019

koncert Risto Rinkkala

20.09.2019

 Gdy wejdziecie

Pastor Kazimierz Barczuk 

27.09.2019

 Skrucha

Pastor Kazimierz Barczuk

04.10.2019

Sens świąt

Pastor Marek Paśnik

11.10.2019

Sens świąt cz.2

Pastor Marek Paśnik 

18.10.2019

Sukot

Pastor Kazimierz Barczuk

08.11.2019

Powołanie Abrahama 

Pastor Lesław Juszczyszyn

15.11.2019

Czy Bóg może ukazać się w postaci człowieka?

Pastor Kazimierz Barczuk

22.11.2019

 Zmiana pod wpływem złota

Pastor Kazimierz Barczuk

29.11.2019

Kim jest Jezus?

Pastor Kazimierz Barczuk

06.12.2019

Pastor Marek Paśnik

13.12.2019

Sekret / Chanuka i narodzenie Pańskie

Pastor Kazimierz Barczuk