DANE KONTAKTOWE


 

Przekaż 1% swojego podatku:

„DOBRO CZYNIĆ”

Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP

KRS 0000253759

Cel szczegółowy: MISJA POŚLIJ MNIE

 

Nr rachunku bankowego /waluta USD/

PL92 1240 1112 1787 0010 0254 3847

Nr rachunku bankowego /waluta EURO/

PL91 1240 1431 1978 0010 1537 5767

Nr rachunku bankowego /waluta GBP/

PL59 1240 1112 1789 0010 3267 1280

IBAN – PL

SWIFT /BIC/ - PKOPPLPW

 

Misja Poślij Mnie

02-620 Warszawa, Puławska 114, Polska

Nazwa Banku:  Bank Pekao S.A.

Nr rachunku bankowego /waluta PLN/     

60 1240 1112 1111 0010 0254 3788

tytułem: darowizna na cele kultu religijnego w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych

 

Misja Poślij Mnie

 

Warszawa 02-620

ul. Puławska 114

REGON  015575944

NIP  521 327 43 33

tel:  +48 509 982 086

 

Oto jestem,

Poślij mnie!!!


Misja Poślij Mnie, to organizacja, która istnieje, aby pomagać i przybliżać ludzi do Boga.

Chcemy czynić to poprzez: Spotkania Szabatnie, organizowanie świąt biblijnych i nauczanie o Bożych świętach, organizowanie wypoczynku z Biblią dla trzech różnych grup z Izraela:dzieci i młodzieży, seniorów ocalonych z holokaustu, oraz dla mesjańskich liderów.

Każdego roku staramy się poszerzyć „granice” naszej służby, przede wszystkim o działalność misyjną i duszpasterską.

NASZA SŁUŻBA

 


SPOTKANIA SZABATOWE


ŚWIĘTA BIBLIJNE


PRZECZYTAJ I POSŁUCHAJ


WYPOCZYNEK Z BIBLIĄ

WYDARZENIA


 

Niemalże w każdy piątek o godzinie 18:30 spotykamy się na "Wieczorze Szabatowym" w SCH Puławska. Możesz dołączyć do nas  online - na FB i YT.

Dostępne są również nagrania archiwalne.

Co roku w szczególny sposób celebrujemy i omawiamy Święta Biblijne, w których na nowo Odkrywamy Jezusa. 

 

Służba kaznodziejska dla zborów, oraz różnych Kościołów

 

 

Pomagając naszym Starszym Braciom, jako Chrześcijanie świadczymy nie tylko naszą wiarą, ale przede wszystkim jest to dowód Bożej miłości,  a też zachęceniem dla nich do poszukiwania Boga.

 

 

Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł:

Kogo poślę?

I kto tam pójdzie?

Tedy odpowiedziałem:

Oto jestem, poślij mnie!

Izajasz 6:8