Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł:

Kogo poślę?

I kto tam pójdzie?

Tedy odpowiedziałem:

Oto jestem, poślij mnie!

Izajasz 6:8

Pomagając naszym Starszym Braciom, jako Chrześcijanie świadczymy nie tylko naszą wiarą, ale przede wszystkim jest to dowód Bożej miłości,  a też zachęceniem dla nich do poszukiwania Boga.

 

 

Służba kaznodziejska dla zborów, oraz różnych Kościołów

 

 

Co roku w szczególny sposób celebrujemy i omawiamy Święta Biblijne, w których na nowo Odkrywamy Jezusa. 

 

Niemalże w każdy piątek o godzinie 18:30 spotykamy się na "Wieczorze Szabatowym" w SCH Puławska. Możesz dołączyć do nas  online - na FB i YT.

Dostępne są również nagrania archiwalne.

WYDARZENIA


 


WYPOCZYNEK Z BIBLIĄ


PRZECZYTAJ I POSŁUCHAJ


ŚWIĘTA BIBLIJNE


SPOTKANIA SZABATOWE

NASZA SŁUŻBA

 

Oto jestem,

Poślij mnie!!!


Misja Poślij Mnie, to organizacja, która istnieje, aby pomagać i przybliżać ludzi do Boga.

Chcemy czynić to poprzez: Spotkania Szabatnie, organizowanie świąt biblijnych i nauczanie o Bożych świętach, organizowanie wypoczynku z Biblią dla trzech różnych grup z Izraela:dzieci i młodzieży, seniorów ocalonych z holokaustu, oraz dla mesjańskich liderów.

Każdego roku staramy się poszerzyć „granice” naszej służby, przede wszystkim o działalność misyjną i duszpasterską.

Misja Poślij Mnie

 

Warszawa 02-620

ul. Puławska 114

REGON  015575944

NIP  521 327 43 33

tel:  +48 509 982 086

 

Misja Poślij Mnie

02-620 Warszawa, Puławska 114, Polska

Nazwa Banku:  Bank Pekao S.A.

Nr rachunku bankowego /waluta PLN/     

60 1240 1112 1111 0010 0254 3788

tytułem: darowizna na cele kultu religijnego w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych

 

Nr rachunku bankowego /waluta USD/

PL92 1240 1112 1787 0010 0254 3847

Nr rachunku bankowego /waluta EURO/

PL91 1240 1431 1978 0010 1537 5767

Nr rachunku bankowego /waluta GBP/

PL59 1240 1112 1789 0010 3267 1280

IBAN – PL

SWIFT /BIC/ - PKOPPLPW

 

Przekaż 1% swojego podatku:

„DOBRO CZYNIĆ”

Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP

KRS 0000253759

Cel szczegółowy: MISJA POŚLIJ MNIE

 

DANE KONTAKTOWE