DANE KONTAKTOWE


 

Przekaż 1% swojego podatku:

„DOBRO CZYNIĆ”

Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP

KRS 0000253759

Cel szczegółowy: MISJA POŚLIJ MNIE

 

Nr rachunku bankowego /waluta USD/

PL92 1240 1112 1787 0010 0254 3847

Nr rachunku bankowego /waluta EURO/

PL91 1240 1431 1978 0010 1537 5767

Nr rachunku bankowego /waluta GBP/

PL59 1240 1112 1789 0010 3267 1280

IBAN – PL

SWIFT /BIC/ - PKOPPLPW

 

Misja Poślij Mnie

02-620 Warszawa, Puławska 114, Polska

Nazwa Banku:  Bank Pekao S.A.

Nr rachunku bankowego /waluta PLN/     

60 1240 1112 1111 0010 0254 3788

tytułem: darowizna na cele kultu religijnego w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych

 

Misja Poślij Mnie

 

Warszawa 02-620

ul. Puławska 114

REGON  015575944

NIP  521 327 43 33

tel:  +48 509 982 086

 

Zespół

Paulina i Szymon Stateczni

Paulina – pianistka, akompaniator, pedagog.  Szymon – skrzypek, altowiolista, pedagog. 

Współtworzą z innymi artystami projekty z muzyką klasyczną, filmową oraz żydowską.

 

Jonatan Paśnik

Jest uczniem 6 klasy podstawowej.

Odpowiada za kamery i streaming spotkań.

Beniamin Paśnik

Jest uczniem 1 klasy L.o. im. Stafana Banacha

Odpowiada za multimedia i prezentacje

Marek Paśnik

Jest pastorem i mówcą z zakresu tematyki biblijnej.

Z wykształcenia jest archeologiem. 

Kazimierz Barczuk

Jest pastorem i znanym mówcą z zakresu tematyki biblijnej oraz historii i kultury żydowskiej z mesjanistycznego punktu widzenia. Jest dyrektorem Misji POŚLIJ MNIE. 

Dorota Barczuk

Jest administracyjnym i logistycznym filarem MISJI POŚLIJ MNIE.

Marta Paśnik

Jest tłumaczem i nauczycielem języka angielskiego. Odpowiada za służbę uwielbienia w Misji Poślij Mnie.