Kontakt

  1. pl
  2. en

DYREKTOR Misji Poślij Mnie

pastor Kazimierz Barczuk

 

tel:  +48 509 982 085

 

 

e-mail:  kazik.barczuk@gmail.com

 

pastor Marek Paśnik

 

tel:  +48 663 300 595

 

 

e-mail:  info@poslijmnie.org

DAROWIZNY

nr rachunku:  

60 1240 1112 1111 0010 0254 3788

Misja Poślij Mnie

ul. Puławska 114 02-620 Warszawa

tytułem: darowizna na cele kultu religijnego w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych

Misja Poślij Mnie

ul. Puławska 114

02-620 Warszawa

 

REGON  015575944

NIP  521 327 43 33