Przeczytaj

„Ja przyszedłem na świat jako światło,

aby nikt, kto we Mnie wierzy,

nie pozostał w ciemności.”

Jana 12:46

  1. pl
  2. en

DANE KONTAKTOWE


 

Przekaż 1% swojego podatku:

„DOBRO CZYNIĆ”

Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP

KRS 0000253759

Cel szczegółowy: MISJA POŚLIJ MNIE

 

Nr rachunku bankowego /waluta USD/

PL92 1240 1112 1787 0010 0254 3847

Nr rachunku bankowego /waluta EURO/

PL91 1240 1431 1978 0010 1537 5767

Nr rachunku bankowego /waluta GBP/

PL59 1240 1112 1789 0010 3267 1280

IBAN – PL

SWIFT /BIC/ - PKOPPLPW

 

 

Misja Poślij Mnie

Warszawa 02-620

ul. Puławska 114

REGON  015575944

NIP  521 327 43 33

tel:  +48 509 982 086

 

Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł:

Kogo poślę?

I kto tam pójdzie?

Tedy odpowiedziałem:

Oto jestem, poślij mnie!

Izajasz 6:8

WYDARZENIA

ZACHĘCANIE

NAUCZANIE

POCIESZANIE

Misja Poślij Mnie

02-620 Warszawa, Puławska 114, Polska

Nazwa Banku:  Bank Pekao S.A.

Nr rachunku bankowego /waluta PLN/     

60 1240 1112 1111 0010 0254 3788

tytułem: darowizna na cele kultu religijnego w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych

 

Misja Poślij Mnie


to organizacja, która istnieje, aby pomagać i przybliżać ludzi do Boga.

 

WYPOCZYNEK Z BIBLIĄ

POCZYTAJ I POSŁUCHAJ

ŚWIĘTA

SZABAT