1. pl
  2. en

 

HERE I AM, SEND ME!

 

 

Misja Poślij Mnie, to organizacja, która istnieje, aby pomagać i przybliżać ludzi do Boga.

Chcemy czynić to poprzez: Spotkania Szabatnie, organizowanie świąt biblijnych i nauczanie o Bożych świętach,

organizowanie wypoczynku z Biblią dla trzech różnych grup z Izraela:

dzieci i młodzieży, seniorów ocalonych z holokaustu, oraz dla mesjańskich liderów.

Każdego roku staramy się poszerzyć „granice” naszej służby, przede wszystkim o działalność misyjną i duszpasterską.

I usłyszałem głos mojego Pana

Kogo mam posłać i kto Nam pójdzie?

Odpowiedziałem

Oto jestem! Poślij mnie.

Izajasz 6:8


SZABAT

W

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

SPOŁECZNOŚCI


Księga Exodus 25:01 - 27:19 Pastor Kazimierz Barczuk

Serdecznie zapraszamy o godzinie 18:30

do Kaplicy SCH Puławska ul. Puławska 114 lub on-line

Dołącz do nas na Facebook i Youtube

Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu 

(1 Księga Mojżeszowa 2:1-3).


SŁUŻBA SZABATOWA

Archiwum

Służba kaznodziejska dla zborów, oraz różnych Kościołów

Czy Kościół jest odpowiedzialny za naród żydowski – zapomniana rola Kościoła.


PRZECZYTAJ I POSŁUCHAJ

Zobacz

Organizowanie Świąt Biblijnych i Nauczanie o świętach, w których Odkrywamy Jezusa.

Czas, w Którym żyjemy teraz , to czas Między świętami, które już się wypełniły, a tymi, na których wypełnienie jeszcze oczekujemy. 


ŚWIĘTA BIBLIJNE

Więcej

Pomagając naszym Starszym Braciom, jako Chrześcijanie świadczymy nie tylko naszą wiarą, ale przede wszystkim jest to dowód Bożej miłości,  a też zachęceniem dla nich do poszukiwania Boga.

Wielu z nich na naszych obozach mogło na nowo odkryć swoją tożsamość i  przybliżyć się do ich Boga.


WYPOCZYNEK Z BIBLIĄ

Więcej

Przekaż 1% swojego podatku:

„DOBRO CZYNIĆ”

Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP

KRS 0000253759

Cel szczegółowy: MISJA POŚLIJ MNIE

Warszawa 02-620

ul. Puławska 114

REGON  015575944

NIP  521 327 43 33

tel:  +48 509 982 086

 

nr rachunku:  

60 1240 1112 1111 0010 0254 3788

 

Misja Poślij Mnie

  1. pl
  2. en