Oto jestem, poślij mnie!

 

 

Misja Poślij Mnie, to organizacja, która istnieje, aby pomagać i przybliżać ludzi do Boga.

Chcemy czynić to poprzez: Spotkania Szabatnie, organizowanie świąt biblijnych i nauczanie o Bożych świętach,

organizowanie wypoczynku z Biblią dla trzech różnych grup z Izraela:

dzieci i młodzieży, seniorów ocalonych z holokaustu, oraz dla mesjańskich liderów.

Każdego roku staramy się poszerzyć „granice” naszej służby, przede wszystkim o działalność misyjną i duszpasterską.

Archiwum


SŁUŻBA SZABATOWA

Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu 

(1 Księga Mojżeszowa 2:1-3).

Więcej


ŚWIĘTA BIBLIJNE

Organizowanie Świąt Biblijnych i Nauczanie o świętach, w których Odkrywamy Jezusa.

Czas, w Którym żyjemy teraz , to czas Między świętami, które już się wypełniły, a tymi, na których wypełnienie jeszcze oczekujemy. 

Zobacz


PRZECZYTAJ I POSŁUCHAJ

Służba kaznodziejska dla zborów, oraz różnych Kościołów

Czy Kościół jest odpowiedzialny za naród żydowski – zapomniana rola Kościoła.

Więcej


WYPOCZYNEK Z BIBLIĄ

Pomagając naszym Starszym Braciom, jako Chrześcijanie świadczymy nie tylko naszą wiarą, ale przede wszystkim jest to dowód Bożej miłości,  a też zachęceniem dla nich do poszukiwania Boga.

Wielu z nich na naszych obozach mogło na nowo odkryć swoją tożsamość i  przybliżyć się do ich Boga.

 

Przekaż 1% swojego podatku:

„DOBRO CZYNIĆ”

Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP

KRS 0000253759

Cel szczegółowy: MISJA POŚLIJ MNIE

Dane kontaktowe


Dane Konta Bankowego – Misja Poślij Mnie


Misja Poślij Mnie

 


Warszawa 02-620

ul. Puławska 114

REGON  015575944

NIP  521 327 43 33

tel:  +48 509 982 086

 


Nr rachunku bankowego /waluta USD/

PL92 1240 1112 1787 0010 0254 3847

Nr rachunku bankowego /waluta EURO/

PL91 1240 1431 1978 0010 1537 5767

Nr rachunku bankowego /waluta GBP/

PL59 1240 1112 1789 0010 3267 1280

IBAN – PL

SWIFT /BIC/ - PKOPPLPW

 

 

 

 

 

 


Misja Poślij Mnie

02-620 Warszawa, Puławska 114, Polska

Nazwa Banku:  Bank Pekao S.A.

Nr rachunku bankowego /waluta PLN/     

60 1240 1112 1111 0010 0254 3788

tytułem: darowizna na cele kultu religijnego w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych